* Podprite lernu!
lernu! deluje, ker ga podpirate.

Prijava

Zapomni si me

SLOVAR VORTARO*

Če želite zapreti okno, kliknite na zgornji gumb. Navodila za uporabo slovarja so v meniju "Pomoč".

>“La Vortaro”Pilger: “BER”Bick: “Esperanto-dansk”>

Pomoč: * ?


/ Uvod /

O esperantu

Če ste se šele začeli učiti jezika, potem najbrž ne veste veliko o gibanju ,ki obkroža jezik. Tokaj je nekaj glavnih točk o *"Esperantujo" ("Deželi esperanta")

Dogodki

Svetovni kongres - UK (Universala Kongreso)
Veliko zborovanje z različnimi programi, predvsem okroglimi mizami in srečanji, ampak tudi koncerti, igrami, itd. Sodeluje povprečno med 2000 in 3000 ljudi iz različnih držav. In vsako leto se država gostiteljica zamenja.
Več podatkov: http://uea.org/kongresoj/

Mednarodni zbor mladih - IJK (Internacia Junulara Kongreso)
Odlična zabava za vse mlade, ki jih zanima jezik! Zahvaljujoč sproščenemu in delavnemu vzdušju je mogoče spoznati nove prijatelje in esperantsko gibanje na splošno. Navadno naštejejo več sto sodelujočih iz eč kot 30 držav.
Več podatkov: http://tejo.org/ijk

Mednarodni mladinski festival - IJF (Internacia Junulara Festivalo)
Dobrodošla prireditev, ki se dogaja vedno v Italiji, okoli Velike noči. Program se sestoji v glavnem iz prijateljevanja. Nemalokrat prisostvuje več kot 100 ljudi.
Več podatkov: http://iej.esperanto.it/ijf/

Mednarodni mladinski teden - IJS (Internacia Junulara Semajno)
Je zalo aktiven in zabaven poletni dogodek na Madžarskem, znan po dobri organizaciji, večernem plesu in dnevu vodnih pištolic. Navadno sodeluje okrog 100 ljudi.
Več podatkov: http://ijs.hu/

Mednarodni seminar - IS (Internacia Seminario)
Se organizira v Nemčiji okrog novega leta in traja en teden. Čez dan je na sporedu resni del, ampak ljudje pridejo predvsem zaradi večernega dela, ko se družijo in plešejo do poznih ur.
Več podatkov: http://jes.pej.pl

Skupni teden - KS (Komuna Seminario)
Seminar za mlade iz Kitajske, Japonske in Koreje. Država gostiteljica se zamenja letno.

Poletni severnoameriški tečaj – NASK (Nordamerika Somera Kursaro)
Na tem srečanju se tri tedne intenzivno učijo jezika tako začetniki kot dobri govorci. Sodelujejo pa učitelji in učenci iz celega sveta.
Več podatkov: http://esperanto.org/nask/

Festival esperantske kulture - KEF (Kultura Esperanto-Festivalo)
Nekajdnevni festival z barvitim programom in sodelujočimi vseh generacij. Zgodi se na priblžno vsaka tri leta v Severni Evropi.
Več podatkov: http://www.kef.saluton.dk

Organizacije

Esperanto@Interreto – E@I
Organizacija, ki združuje esperanto in internet, dve uporabni orodji za sporazumevanje! Obadva pa delujeta brez meja, skupaj nam pomagata klepetati po celem svetu, hitro in lahko!
Več podatkov: http://ikso.net/

Esperantic Studies Foundation – ESF
ESF podpira raziskovanje in poučevanje esperanta in tem povezanih z medjezikovnim sporazumevanjem, v glavnem za zvišanje izobrazbe v Severni Ameriki.
Več podatkov: http://esperantic.org

Tutmonda Esperantista Junulara Organizo – TEJO
Je mednarodna, nevladna mladinska organizacija, ustanovljena leta 1938, ki pospešuje mir in mednarodno sporazumevanje med mladimi po svetu, seveda z esperantom. Sedež ima na Nizozemskem in združuje člane v več kot 80 državah. Da lažje deluje, je ustanovila 40 narodnih podružnic. Sodeluje pri reševanju tekočih mladinskih problemov in perečih tem, še posebej povezanih z jezikom in kulturo.
Več podatkov: http://tejo.org

Biciklista Esperanto Movado Internacia - BEMI
Tukaj je nekaj mamljivega za tiste, ki radi kolesarite in klepetate v esperantu hkrati! BEMI redno pripravlja različne kolesarske ture, pogosto povezane z IJK ali kakšnim drugim dogodkom.
Več podatkov: http://bemi.free.fr/eo.html

Esperanto-Universala-Rok-Organizo, Kolektiva Komunik-Asocio - Eurokka
EUROKKA se je ustanovila leta 1988 kot interesna skupina TEJO in od takrat se pojavlja v UEA letopisih v seznamu interesnih skupin. Skrbi za razvoj esperantske glasbene kulture, skupin in samostojnih umetnikov, ki ustvarjajo v esperantu znotraj ali izven gibanja.
Več podatkov: http://artista.ikso.net/eurokka/

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj – ILEI
Je glavno združenje učiteljev, ki učijo esperanto ali v esperantu.
Več podatkov: http://ilei.info

Svetovno esperantsko združenje – UEA (Universala Esperanto-Asocio)
Ustanovljena je bila leta 1908 kot organozacija posameznih esperantistov. Danes je največja mednarodna organizacija za govorce esperanta in ima člane iz 117 držav. Skrbi za širjenje esperanta in porajanje okroglih miz o problematiki svetovnega jezika in prepotrebni enakosti med jeziki.
Več podatkov: http://uea.org

Akademija esperanta (Akademio de Esperanto)
Je samostojna jezikovna ustanova, ki skrbi za ohranitev in zaščito temeljnih načel esperanta in voditi njegov razvoj. Ustanovljena je bila leta 1905 na prvem svetovnem esperantskem kongresu na predlog Zamenhofa. Ampak sprva se je imenovala Jezikovna komisija - "Lingva Komitato". Akademio de esperanto pa je bil le del komisije. Leta 1948 pa sta se združili v eno telo in nastala je "Akademio de Esperanto".
Več podatkov: http://akademio-de-esperanto.org/

Publikacije

Pasporta Servo – PS - (potovalni servis)
Je knjižica, ki izhaja letno in vsebuje seznam naslovov esperantistov, ki so pripravljeni gostitidruge esperantiste v svojem domu. Njen cilj je pospešiti in olajšati mednarodna potovanja, zato družine nudijo zastonj prenočišča za druge esperantiste. Izdaja leta 2005 je vsebovala okrog 1200 naslovov v več kot 80 državah.
Več podatkov: http://tejo.org/ps

Juna Amiko
"Juna amiko" (Mladi prijatelj)je predvsem namenjena začetnikom v jeziku, ki si ne morejo najti dovolj preprostih besedil za branje. V njej so pod različnimi rubrikami zbrani preprosti članki, ki izpolnjujejo potrebe raznih skupin ljudi.

Kontakto
"Kontakto" (Stik) je revija za vse tiste, ki se zanimajo za tuje dežele, ljudi in njihovo kulturo. Berejo ga mladi in mladi po srcu iz okrog 90 različnih držav in objavlja članke iz celega sveta. Deli besedil so prirejeni tudi za začetnike v jeziku. Je tudi ena najbolj ilustriranih revij. Oblavljata ga TEJO in UEA, vsakoletno pa izide šest številk. Člani TEJO ga dobijo avtomatično, drugi pa se lahko nanj naročijo prek UEA.
Več podatkov: http://kontakto.tejo.org/

Tejo-Tutmonde
Je uradni časopis TEJO (Tutmonda Esperanto Junulara Organizo - Vsesvetovna Esperantska Mladinska Organizacija). Pojavlja se dokaj redno in obvešča esperantsko skupnost o delovanju mladih. SAmodejno ga prejemajo člani TEJO.
Več podatkov: http://www.tejo.org/tejotutmonde

Revuo Esperanto
Uradna revija UEA (Universala Esperanto Asocio), ki vsebuje zanimive in aktualne članke in slike esperantskega sveta.
Več podatkov: http://uea.org/revuo/

Monato
Visoko kakovostna revija o različnih temah, zanimivih tudi za ne-esperantiste, kot svetovna politika, kultura in podobno. Prispevke ustvarjajo ljudje iz zelo različnih delov sveta, v njih izražajo svoja mnenja in izkušnje.
Več podatkov: http://www.esperanto.be/fel/mon/

Knjige
Knjig je na pretek!
Več podatkov: www.lernu.net/biblioteko/legkonsiloj/

Dodatno

Esperanto.net - multijezikovni podatkovni center o esperantu
Ogromna baza povezav, ki vam pomagajo najti podatke o esperantskih organizacijah na državni ravni.
Več podatkov: http://esperanto.net/

Bona espero
Je šola in komuna za revne kmečke otroke v Braziliji. Ustanovljena je bila leta 1957 in v njej vse poteka v esperantu. V šoli esperantisti poučujejo in ščitijo sirote ali pa otroke iz nizkotnih življenjskih razmer.
Več podatkov: http://eo.wikipedia.org/wiki/Bona_EsperoKultura  Pogosta vprašanja